​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ទៅ​ផ្ទះ​របស់​ជន​ចំណាកស្រុក​ថយ​ចុះ​

​យោង​តាម​របាយការណ៍​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ (WEF)​ នៅ​ពេល​ដែល​ការ​ឆ្លង​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​១៩​ បាន​ប៉ះពាល់​ដល់​ការងារ​ និង​ប្រាក់​ឈ្នួល​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​ជា​ច្រើន​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក​ ការ​ធ្លាក់​ចុះ​នៃ​ចំនួន​ប្រាក់​ដែល​បាន​បញ្ជូន​ទៅ​ដោយ​ពលករ​ចំណាកស្រុក​មើលទៅ​ហាក់ដូចជា​មានការ​កើនឡើង​។​ …

ស៊ន សារ៉ាត
https://www.khmertimeskh.com/50715088/migrants-home-remittances-dwindle/