លោក សាយ​ សំអាល់​ ថា កម្ពុជា​បិទ​ទាំង​ស្រុង​ចំពោះ​ការ​ដឹក​ឈើ​ទៅ​លក់​នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអាល់បានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបានបិទទាំងស្រុងក្នុងការនាំឈើចេញតាមច្រកកម្ពុជាវៀតណាមដើម្បីបញ្ចប់ការលួចកាប់ឈើទ្រង់ទ្រាយធំព្រមទាំងស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យលុបចោលព្រៃសម្បទានទាំងអស់ដែលបានលុបចោលតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៨ ដែលមិនទាន់បានអនុវត្តន៍។ …

ម៉ៃ​ ទិត្យថារ៉ា
http://bit.ly/211Qf1V