រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងព័ត៌មាន៖ យើងយកពន្ធតែស្ថានីយណាជួលម៉ោងផ្សាយ និងប្រើប្រាស់ប្រេកង់នៅក្នុងស្រុកតែប៉ុណ្ណោះ

បន្ទាប់​ពី​បាន​ទទួល​លិខិត​ពី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ស្ដី​ពី​ សំណើសុំ​ចាត់វិធានការ​ចំពោះ​ការិយាល័យ​វិទ្យុ​អាស៊ី​សេរី​ និង​វិទ្យុ​សម្លេង​សហរដ្ឋអាមេរិក​ ប្រចាំ​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ ដែល​បាន​ធ្វើ​សកម្មភាព​យក​ព័ត៌មាន​ និង​ការ​ជួល​ម៉ោង​ផ្សាយ​បន្ដ​ នៅ​តាម​ស្ថានីយ​វិទ្យុ​ផ្សេងៗ​ ដោយ​គ្មាន​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​ពី​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​ និង​មិន​មានការ​ចុះបញ្ជី​ពន្ធដារ​តាម​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​សារពើពន្ធ​នោះ​ រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួង​ព័ត៌មាន​បាន​ពន្យល់​ថា​ ការ​យកពន្ធ​វិទ្យុ​ គឹសម្រាប់​ស្ថានីយ​ណា​ដែល​ជួល​ម៉ោង​ផ្សាយ​ និង​ការ​ប្រើប្រាស់​ប្រេកង់​នៅ​ក្នុងស្រុក​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​។ ចំណែកស្ថានីយវិទ្យុដែលមានការិយាល័យនៅកម្ពុជា ត្រូវសុំច្បាប់មកក្រសួងព័ត៌មាន ហើយបើមិនសុំច្បាប់ក្រសួងទេគឺខុស ច្បាប់ហើយ។ ​ …

អ៊ុន រិទ្ធី
http://www.akp.gov.kh/kh/?p=193541