សកម្មជន​ព្រៃ​ឈើ​ ស្នើ​​បោះ​បង្គោល​ព្រំ​ដី​នៅ​តំបន់​ការពារ

សកម្មជន​ការពារ​ព្រៃ​ឈើ​នៅ​តំបន់​ព្រៃ​ឡង់ និង​តំណាង​សហគមន៍​មក​ពី​ខេត្ត​មួយ​ចំនួន​ដែល​នៅ​ជុំវិញ​តំបន់​អភិរក្ស​ធនធាន​ធម្មជាតិ បាន​ស្នើ​ដល់​រាជរដ្ឋាភិបាល ជាពិសេស​ក្រសួង​បរិស្ថាន បោះ​បង្គោល​ព្រំ​ដី​ឲ្យ​បាន​ច្បាស់​លាស់​នៅ​តំបន់​ការពារ​ធនធាន​ធម្មជាតិ ទប់ស្កាត់​ការ​នាំ​ចូល​រណា​យន្ត​អា​ឈើ​ដែល​កំពុង​មាន​ច្រើន​សន្ធឹក​សន្ធាប់ និង​ទប់ស្កាត់​ការ​រានដី​ព្រៃ​អភិរក្ស​សម្រាប់​តាំង​ទី​លំនៅ​ពី​សំណាក់​ពលរដ្ឋ​មួយ​ចំនួន ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​បទ​ល្មើស​ព្រៃ​ឈើ​ដែល​កំពុង​កើត​មាន​ឲ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព។​ …

ប៉ិច សុធារី
http://bit.ly/2ldyi5O