​ក្រសួង​ “​មាន​សុទិដ្ឋិនិយម​”​ លើ​ទស្សនវិស័យ​នៃ​ការ​ងើបឡើង​វិញ​

យោង​តាម​របាយការណ៍​ពី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ (MEF)​ បានឱ្យ​ដឹង​ថា​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​ពិតប្រាកដ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​គេ​រំពឹង​ថា​នឹង​ងើបឡើង​វិញ​ ៤​ ភាគរយ​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០២១​ បន្ទាប់​ពី​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​ ៣,១​ ភាគរយ​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០២០​។​ …​

សុខ ចាន់
https://www.khmertimeskh.com/50807772/ministry-bullish-on-prospects-of-recovery/