ពលរដ្ឋ​តវ៉ា​សុំ​កាត់​ដី​ចេញ​ពី​​ គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ឯកជន

ប្រជាពលរដ្ឋ​ប្រមាណ​ជា ១៣០ នាក់​បូករួម​នឹង​ក្មេងៗ​ប្រមាណ​ជា ២០ នាក់​មក​ភូមិ​ព្រែកតាគង់ ១ និង​ភូមិ​ខ្វាស្ថិត​នៅ​ខណ្ឌ​មានជ័យ និង​ដង្កោ​បាន​នាំ​គ្នា​មក​តវ៉ា និង​លើក​បដា​នៅ​មុខ​ក្រសួង​ដែនដី​ដើម្បី​ទាមទារ​ស្នើសុំ​កាត់​ដី​ប្រជាពលរដ្ឋ​ពី​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ទីក្រុង​រណប​ថ្មី​ពី​ក្រុមហ៊ុន​អាយអិនជី។ …

សែន ដាវីត
http://bit.ly/2qlypeq