មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​ និង​វិស័យ​ឯកជន​បង្ហាញ​សុទិដ្ឋិនិយម ចំពោះ​សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០២០ ទោះ​ប្រឈម​នឹង​ការបាត់បង់ EBA

ប្រឈម​នឹង​ការបាត់បង់​គម្រោង​អនុគ្រោះ​ពន្ធ «​គ្រប់​មុខទំនិញ​លើកលែងតែ​អាវុធ (EBA)» របស់​សហភាព​អឺរ៉ុប​ដែល​នឹង​មើលឃើញ​នៅក្នុង​ខែកុម្ភៈ​ឆ្នាំ​នេះ​មាន​ការលើកឡើង​ពី​ការយល់ឃើញ​ផ្សេងៗ​គ្នា​ជុំវិញ​ផលប៉ះពាល់​សេដ្ឋកិច្ច និង​ចក្ខុវិស័យ​នយោបាយ​របស់​កម្ពុជា​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០២០​។ ហានិភ័យ និង​បញ្ហា​ប្រឈម​ដែល​ជាប់ទាក់ទង​នឹង​ភាពមិន​ច្បាស់លាស់​ជុំវិញ​លទ្ធភាព​ដក EBA និង​ការពឹងផ្អែក​ខ្លាំង​របស់​កម្ពុជា​លើ​លំហូរ​ចូល​មូលធន​អាច​ប៉ះពាល់​ដល់​ចក្ខុវិស័យ​កំណើន​។ …

ស៊ន សារ៉ាត
https://bit.ly/2FPqgIB