ក្រសួង​អ​ប់រំ​​ចាប់​ផ្តើ​ម​ធ្វើយុ​ទ្ធ​នាកា​រលើ​ក​ក​ម្ពស់​ស្ត​ង់​ដា​សា​លា​រៀ​នគំ​រូ​តា​ម​រ​យៈកា​រ​អប់​រំ​ឌី​ជី​ថ​ល

ក្រ​សួង​​អ​ប់រំ​ យុ​វជ​ន​​និ​ង​​កី​​​ឡា​ ចាប់​ផ្ដើ​មធ្វើ​យុ​ទ្ធ​នា​កា​រ ​លើ​​កក​ម្ព​ស់​ស្ត​ង់​ដា​សាលា​រៀន​គំរូ​តា​​មរ​យៈ​​កា​រ​​អ​ប់រំ​ឌី​ជី​ថ​ល​ស​ម្រាប់​សិ​ស្ស​នៅ​តាម​គ្រឹះ​ស្ថា​នម​​ធ្យម​សិ​ក្សា​គោ​ល​ដៅមួ​យ​ចំ​នួ​ន​ក្នុ​ង​រាជ​ធានី​ភ្នំ​ពេ​ញ​ និ​ង​គ្រោ​ង​ព​ង្រី​ក​នៅ​តាម​ប​​ណ្តាខេ​ត្ត​ផ្សេ​ងទៀ​ត ​ដើ​ម្បី​លើ​ក​កម្ព​ស់​លទ្ធ​ផ​ល​នៃកា​រ​សិក្សារ​បស់​សិ​ស្ស​ឱ្យបា​នល្អ​ប្រ​សើ​រ។​ ​យុ​ទ្ធ​នាកា​រ​នេះ​ បា​ន​ចុះ​ធ្វើ​កា​រ​ផ្ស​ព្វផ្សា​យ​នៅ​វិទ្យា​ល័​យ​ហ៊ុ​ន​សែ​ន​បុរី​ ១០​០​ ខ្នង ​កា​ល​ពី​ថ្ងៃទី​២១ ​ខែកុ​ម្ភៈ​​ ឆ្នាំ​​២០២៤ ក្រោម​ការ​ដឹ​កនាំ​ដោ​យ​លោ​ក​ អ៊ុម រម្យណី រដ្ឋ​លេខា​ធិ​ការ​ក្រ​សួងអ​ប់​រំ ​រួ​ម​ទាំ​ង​មា​ន​កា​រ​ចូ​ល​រួ​មពី​ក្រុ​ម​កា​រ​ងា​រ​​នៃ​មជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ស​ម្រាប់កា​រ​អ​ប់​រំឌី​ជី​ថ​ល​ និ​ងកា​រ​អប់​រំ​ពី​ច​ម្ងា​យ។ …

ជា សុខនី
https://www.postkhmer.com/national/2024-2-22-1739-258630