មានផលិតផលកសិផលកម្ពុជាជាច្រើនបាននាំចូលប្រទេសវៀតណាម

ការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននិយាយថា កម្ពុជាបាននាំចេញផលិតផលកសិកម្មយ៉ាងច្រើនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងរយៈពេល ៨ ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះ។ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://bit.ly/3yO9HWH