​អន្ទាក់​ជាង​ ១៩.០០០​ ត្រូវ​បាន​គេ​ដក​ចេញពី​ភ្នំក្រវាញ​

​មន្ត្រី​អនុរក្ស​អង្គការ​សម្ព័ន្ធ​សត្វព្រៃ​បាន​ដក​អន្ទាក់​ជាង​ ១៩.០០០​ ក្បាល​នៅ​ភ្នំក្រវាញ​ក្នុង​រយៈពេល​ ៩​ ខែ​ដើមឆ្នាំ​នេះ​។​…​

សុន មិនា
https://www.khmertimeskh.com/50974405/more-than-19000-snares-removed-at-the-cardamom-mountain/