ការ​បោះ​ជំហាន​សំដៅ​បង្កើន​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ព្រំដែន​ជាមួយ​កម្ពុជា​

​នៅ​ខែ​ក្រោយ​នេះ​ ប្រទេស​ថៃ​ និង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ នឹង​ធ្វើ​កិច្ចការ​ជាមួយ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ខិតខំ​មួយ​ សំដៅ​ជម្រុញ​ការ​បង្កើន​ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី​ឱ្យ​បាន​ ៣០​ ភាគរយ​ ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​ នៅ​រវាង​ប្រាំ​ឆ្នាំ​ខាង​មុខ​ ខណៈ​ពេល​ដែល​កំពុង​លើកទឹកចិត្ត​ឱ្យ​មានការ​វិនិយោគ​កាន់តែ​ច្រើន​ នៅ​ក្នុង​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​រៀបចំ​ទុក​។​…​

Petchanet Pratruangkrai
http://www.nationmultimedia.com/business/Move-to-increase-cross-border-trade-with-Cambodia-30273937.html