ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​តម្កល់​សេចក្ដី​សម្រេច គ.ជ.ប លើ​បណ្ដឹងសុំ​លុបឈ្មោះ​ពី​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត

ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​បាន​សម្រេច​តម្កល់​សេចក្តី​សម្រេច​របស់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត (​គ.ជ.ប) ចាត់ទុក​ជា​បានការ និង​បិទផ្លូវ​តវ៉ា​ជុំវិញ​បណ្តឹង​ឱ្យ​មាន​ការលុបឈ្មោះ​ពលរដ្ឋ​ចេញពី​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ឆ្នាំ​ ២០២០ ដែល​ប្ដឹង​ដោយ​គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជាធិបតេយ្យ (LDP)​។ …

នៅ ស៊ីវុត្ថា
https://bit.ly/3hgiYQ8