ផ្លូវដឹកជញ្ជូនថ្មី

ក្រុមហ៊ុន​ Wan​ Hai​ Ship​ Line​ Ltd​ ដែល​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ដឹក​ជញ្ជូន​កុងតឺន័រ​មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​តៃវ៉ាន់​ នឹង​បន្ថែម​កំពង់​ផែ​ក្រុងព្រះសីហនុ​ទៅ​ផ្លូវ​ដឹក​ជញ្ជូន​របស់​ខ្លួន​នៅ​ខែ​ក្រោយ​។​ …​

ជា វណ្ណៈ
http://www.khmertimeskh.com/5080731/new-shipping-route/