មជ្ឈមណ្ឌល​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មី​បាន​ផ្តល់​ការ​ជំរុញ​ដល់​ការ​ចាប់ផ្តើម​អាជីវកម្ម​ឌី​ជី​ថ​ល​

​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​អនុក្រឹត្យ​បង្កើត​មជ្ឈមណ្ឌល​បណ្តុះ​ធុរកិច្ច​ថ្មី​ “​តេ​ជោ​”​ ដែល​ជា​ស្ថាប័ន​រដ្ឋបាល​សាធារណៈ​ក្នុង​គោលបំណង​ផ្តល់​ឱកាស​ដល់​យុវជន​ និស្សិត​ និង​អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​ដើម្បី​បង្កើត​អាជីវកម្ម​ថ្មី​ស្រប​តាម​និន្នាការ​ និង​សន្ទុះ​នៃ​ការ​ជឿនលឿន​នៃ​បច្ចេកវិទ្យា​ឌី​ជី​ថ​ល​។​ …​

សុខ​ ចាន់
https://www.khmertimeskh.com/50742408/new-tech-centre-given-boost-to-help-digital-startups/