អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល​បង្ហាញ​ពី​ការ​បារម្ភ​ចំពោះ​ចំនួន​សិស្ស​បោះបង់​ការ​សិក្សា​

កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល​បាន​បង្ហាញ​ពី​ក្ដី​បារម្ភ​ចំពោះ​ចំនួន​សិស្ស​ដែល​បោះបង់​ការ​សិក្សា​នៅ​ថ្នាក់​វិទ្យាល័យ​ ជា​ពិសេស​នៅ​តាម​តំបន់​ជនបទ​។​ អង្គការ​បាន​និយាយ​ថា​ គោលនយោបាយ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ កង្វះខាត​ផ្នែក​សម្ភារៈ​នៅ​ក្នុង​សាលា​ និង​បរិស្ថាន​មិន​អំណោយផល​នៅ​តាម​សាលារៀន​ គឺជា​កត្តា​ដែល​អាច​បណ្ដាល​ឱ្យ​សិស្សសាលា​បោះបង់​ចោលការ​សិក្សា​។​​ …​

ស្រី​ គំនិត និង ប៉ាវ ស៊ុយ
http://www.khmertimeskh.com/news/18904/ngos-point-to-mounting-dropout-problem/