ស្ត្រី​នៅ​ក្នុង​ក្រុមប្រឹក្សា​ស្រុក​ខេត្ត​គប្បី​មាន​ ៥០​ ភាគរយ​

ជាង​ ៥០​ ភាគរយ​នៃ​បេក្ខជន​តែងតាំង​ដោយ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ និង​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​នៅ​ក្នុង​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ក្រុមប្រឹក្សា​ខេត្ត​ ស្រុក​ នា​ពេល​ខាង​មុខ​ត្រូវ​តែ​ជា​ស្ត្រី​។​ នេះ​បើ​តាម​សម្ព័ន្ធ​ក្រុម​អង្គការ​សង្គម​ស៊ី​វិល​ចំនួន​ ១២​ ដែល​បាន​ថ្លែង​នៅ​ក្នុង​លិខិត​មួយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ស​ប្ដា​ហ៍​មុន​។​ …

Vong Sokheng and Amelia Woodside
http://www.phnompenhpost.com/national/ngos-push-boost-female-candidates