សង្គម​ស៊ីវិល​ស្នើឲ្យ​ឈប់​បន្ថែម​ក្រោយ​​ភ្ជុំ​ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត

មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយរូបបានស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជួយអន្តរាគមន៍ទៅក្រសួងការងារដោយអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងឯកជនព្រមទាំងកម្មករនិយោជិកនិងពលករចំណាកស្រុកបានឈប់សម្រាក៥ថ្ងៃបន្ថែម បន្ទាប់ពីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ ដើម្បីបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត។ …

មុំ គន្ធា
http://bit.ly/2aHRCjm