កម្ពុជា មិន​រំពឹង​ថា​ទទួល​បាន​ដំណក់​ប្រេង​ដំបូង​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨

ការ​ធ្លាក់​ថ្លៃ​ប្រេង​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​ គឺជា​ឧបសគ្គ​ចម្បង​ក្នុង​ការ​ពន្យារពេល​នៃ​ការ​សម្រេច​កិច្ចព្រមព្រៀង​ប្រេងកាត​ រវាង​ក្រុមហ៊ុន​ប្រេង​ និង​ឧស្ម័ន​របស់​ប្រទេស​សិង្ហ​បុរី​KrisEnergy​ជាមួយនឹង​ក្រសួង​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​ ទាក់ទង​នឹង​ការ​យក​ប្រេង​នៅ​ប្លុក​ A​។​ នេះ​បើ​យោង​តាម​មន្ត្រី​នៅ​ក្រសួង​រ៉ែ​ និង​ថាមពល​។​ …​

ម៉ៃ គុណមករា
http://bit.ly/1S2f0VW