មេដឹកនាំ​បក្ស​ប្រឆាំង​ប្រកាស​បាតុកម្ម​ថ្មី​

មេដឹកនាំ​បក្ស​ប្រឆាំង​ លោក​សមរ​ង្ស៊ី​ កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ បាន​ប្រកាស​ថា​នឹង​មាន​បាតុកម្ម​ជា​ថ្មី​ម្តងទៀត​ ដើម្បី​ទាមទារ​ឱ្យ​ដោះ​លែង​អ្នក​ជាប់​ឃុំខ្លួន​ចំនួន​២៣​នាក់​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ចាប់ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​ការ​ផ្ទុះ​ឡើង​អំពើ​ហិង្សា​កាលពីដើម​ឆ្នាំ​នេះ​។​ …

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន The Cambodia Herald
http://thecambodiaherald.com/cambodia/detail/1?page=15&token=YTIxNTVkMjg3MDB