មណ្ឌលកុមារកំព្រានៅកម្ពុជា៖ ទាំងល្អ អាក្រក់ និងកេងប្រវ័ញ្ច

ក្មេងៗហាត់សង២ដងក្នុងមួយថ្ងៃ ហើយម្តងៗមានរយៈពេលប្រហែលជា ២ម៉ោង ម្តងនៅម៉ោង៤ព្រឹក និងម្តងទៀតនៅម៉ោង ៧ល្ងាច។ ដូច្នេះ ពួកគេ អាចសម្តែងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនៅលើនាវាកំសាន្ត ដែលចតនៅរាជធានី ភ្នំពេញ ពេញមួយឆ្នាំ។

ប៉ុន្តែក្មេងៗទាំងនេះ មិនមែនជាអ្នកសម្តែងអាជីពទេ ហើយក៏មិនមែនជាក្រុមដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែរ។ ផ្ទុយទៅវិញ ពួកគេគឺជាផ្នែកមួយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រា ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួញទេសចរណ៍របស់គ្រឹះស្ថាន​រក្សា​ក្មេង​កំព្រា។ យោងទៅតាមការសុើបអង្កេតដោយអ្នកផលិតក្នុងកម្មវិធី Get Real របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយChannel News Asia ក្នុងករណីអាក្រក់បំផុត មជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រា ធ្វើអាជីវកម្មកុមារ ដើម្បីទទួលបានអំណោយពីភ្ញៀវទេសចរដែលមានសមានចិត្ត។…

Mabel Chan
http://www.channelnewsasia.com/news/singapore/orphanages-in-cambodia/2250280.html