ក្រុមហ៊ុន​ឈាន​មុខ​​ផ្នែក​ដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ​លើ​ពិភពលោក បើក​ការិយាល័យ​នៅ​កម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុន Panalpina Group ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន និងបញ្ជូនទំនិញបន្តឈានមុខគេលើពិភពលោក ដែលមានស្នាក់ការនៅប្រទេសស្វីស បានបើកសម្ពោធការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មជាផ្លូវការនៅកម្ពុជា ដើម្បីបម្រើដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងបញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវអាកាស ផ្លូវទឹក និងផ្លូវគោក និងផ្តល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញជាសកល និងផ្តល់ដំណោះស្រាយសម្រាប់ដំណើរការដឹកជញ្ជូនទំនិញចាប់ពីចំណុចចាប់ផ្តើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៃប្រតិបត្តិការជូនអតិថិជនស្របពេលដែលកំណើននៃឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា មានការកើនឡើង។ …

សុខ ចាន់
http://bit.ly/2bahurI