បក្ស​ចូលរួម​បោះឆ្នោត​បង្ហាញ​ពី​ថវិកា​ និង​ជំហរ​ ខណៈ​មាន​ការ​រិះគន់​ថា ពួកគេ​ចូលរួម​បោះឆ្នោត​គ្រាន់​តែ​កំដរ​បក្ស​កាន់​អំណាច

ស្រប​ពេល​ដែល​កំពុង​មាន​ការ​រិះគន់​ថា គណបក្ស​នយោបាយ​ចំនួន​ ២០ ​ដែល​ក្នុង​នោះ​បក្ស​ចំនួន​ ១៩ ​ត្រូវ​បាន​គេ​លើក​ឡើង​ថា បង្កើត​ឡើង​ដោយ​មាន​ការ​ផ្ចុងផ្តើម​ពី​អ្នក​មាន​អំណាច​ដើម្បី​ឲ្យ​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​ការ​បោះឆ្នោត គ្រាន់​កំដរ​បក្ស​កាន់​អំណាច​របស់​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ ហ៊ុន សែន នោះ បក្ស​មួយ​ចំនួន​បាន​ចេញ​មុខ​បដិសេធ​ដោយ​បញ្ជាក់​ពី​ប្រភព​ថវិកា​របស់​ពួកគេ​ទៀត​ផង​។ …

មាស សុខជា និង បែន សុខហ៊ាន
https://bit.ly/2IIyw18