រថភ្លើង​ដឹក​អ្នក​ដំណើរ​នឹង​ដំណើរការ​នៅ​ចុង​សប្តាហ៍

ក្រុមហ៊ុន​ Royal Railways ​បាន​​ប្រកាស​កាលពី​ម្សិលមិញ​​ថា​សេវា​អ្នក​ដំណើរ​ចេញ​ពី​​ទីក្រុង​​ភ្នំពេញ ​ទៅ​ក្រុង​ព្រះសីហនុ​នឹង​ដំណើរការ​ជា​រៀងរាល់​ចុង​សប្ដាហ៍និង​នៅ​ថ្ងៃ​ឈប់​សម្រាក​។​ …

ក្រុមការងារភ្នំពេញបុស្តិ៍
http://bit.ly/1O1UF7t