បណ្តាញ​ព្រៃឡង់​អំពាវនាវ​ឲ្យ​ឧកញ៉ា​ ទ្រី ភាព​ ចេញ​លិខិត​បញ្ជាក់​ថា ​ឈប់​កាប់​ឈើ

បណ្តាញ ​សហគមន៍​ការពារ​ព្រៃឡង់​បាន​ធ្វើការ​អំពាវនាវ​ឲ្យ​លោក​ឧកញ៉ា ទ្រី ភាព ចេញ​លិខិត​ជា​ផ្លូវការ​បញ្ជាក់​ពី​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​បញ្ឈប់​ធ្វើ​ អាជីវកម្ម​ឈើ​ និង​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​លម្អិត​អំពី​ការ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​របស់​ក្រុមហ៊ុន​នេះ​ជា​ សាធារណៈ​ក្រោយពី​លោក​ថ្លែង​ទៅកាន់​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ថា​ឈប់​ធ្វើ​ជំនួញ​ ព្រៃឈើ​ដោយ​ចាប់ផ្តើម​បើក​ទំព័រ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ថ្មី​ដំា​ដំណាំ​ កសិឧស្សាហកម្ម​។…

ម៉ៃ ទិត្យថារ៉ា
http://bit.ly/1OpzXcK