គម្រោង​សាកល្បង​ដើម្បី​ជំរុញ​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច​សម្រាប់​សហគ្រាស​ធុន​តូច ​និង​មធ្យម​នៅ​កម្ពុជា​

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​បាន​ដាក់​ចេញ​នូវ​គម្រោង​ Go4eCam​ ដែល​ជា​គម្រោង​សាកល្បង​មួយ​ដែល​មាន​គោលបំណង​ដើម្បី​ផ្តល់​ការ​យល់​ដឹង​ពី​អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​ពាណិជ្ជកម្ម​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច​សម្រាប់​សហគ្រាស​ធុន​តូច​ និង​មធ្យម​កម្ពុជា​ ដែល​ជា​វិស័យ​នេះ​បច្ចុប្បន្ន​កំពុង​ដើរតួ​នាទី​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​របស់​ប្រទេស​។​ …​

ឈុត ប៊ុនធឿន
https://www.khmertimeskh.com/50686950/pilot-project-to-boost-e-commerce-for-kingdoms-smes