ផែនការ​សម្រាប់​ទិវា​សម្អាត​អនាម័យ​ពិភពលោក​

ក្រសួងបរិស្ថាន​បាន​ស្នើ​សុំ​ឱ្យ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ ជួយ​សម្របសម្រួល​ទិវា​សម្អាត​អនាម័យ​ពិភពលោក​ ដែល​បាន​គ្រោងទុក​នៅ​ខែ​ក្រោយ​ ដើម្បី​លើកកម្ពស់​ការ​យល់​ដឹង​អំពី​ការ​ការពារ​បរិស្ថាន​។​ …

Or Sreypich
https://www.khmertimeskh.com/50525760/plans-for-world-cleanup-day-event/