​របាយការណ៍​បណ្តាញ​សហគមន៍​ព្រៃ​ឡង់​និយាយ​ថា​ ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ព្រៃឈើ​កំពុង​រីក​ដុះដាល​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ការពារ​

​បណ្តាញ​សហគមន៍​ព្រៃ​ឡង់​ (PLCN)​ ក្នុង​ខេត្តព្រះវិហារ​ អះអាង​ថា​ ករណី​កាប់​បំផ្លាញ​ព្រៃឈើ​ជា​ច្រើន​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ការពារ​ព្រៃ​ឡង់​។​ …

ទិត្យ គង្សនូវ
https://www.khmertimeskh.com/501221254/plcn-report-says-forestry-crimes-thriving-in-protected-area/