លោក ហ៊ុន សែន បញ្ជា​ឲ្យ​បន្ថែម​រថយន្តក្រុងនិង​ពង្រីក​សេវាកម្មនេះ

លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ហ៊ុន សែន នៅថ្ងៃ​ទី២៩​ខែ​សីហា​នេះ​ បាន​បញ្ជា​ឲ្យ​អាជ្ញា​ធរ​ក្រុង​ភ្នំពេញ​បន្ថែម​និង​ពង្រីក​សេវា​រថ​យ​ន្ត​ក្រុង​ដើម្បី​បង្ក​កា​រងាយ​ស្រួល​ដល់​ពលរដ្ឋ​និង​ជា​ការ​ឆ្លើយ​តប​នឹង​ក្រុម​ហ៊ុន​ឯក​ជន​ដែល​ចេះតែ​​ដំឡើង​ថ្លៃជា​ពិសេស​ក្នុង​ពេល​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​និងបុណ្យផ្សេង​ៗទៀត​ ខណៈ​មន្ត្រី​សា​លាក្រុង​ថា កំពុង​ពិភាក្សា​ដោះស្រាយពី​បញ្ហា​នេះ។ …

សុទ្ធ គឹមសឿន
https://bit.ly/2wx3yQN