នគរបាល​បាន​ដោះ​លែង​ជន​កាប់​ឈើ​ខុសច្បាប់​ដែល​ជាប់​ពាក់​ព​ន្ធ័​នឹង​មន្ត្រី​ម្នាក់​

កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ អ្នក​ភូមិ​ក្នុង​ខេត្តមណ្ឌលគិរី​បាន​ចាប់​នឹង​ប្រគល់​ខ្លួន​បុរស​ជនជាតិ​ វៀតណាម​ម្នាក់​ ឱ្យទៅ​អាជ្ញាធរ​ ដែល​បុគ្គល​នេះ​បាន​ប្រាប់​ទៅ​កាន់​ប៉ូលិស​ថា​ខ្លួន​ត្រូវ​បាន​អនុ​ញ្ញា​ តិ្ត​ឱ្យ​យ​ចូល​ កាប់​ឈើ​ខុសច្បាប់​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ដោយ​មន្ត្រី​ដែនដី​ផ្នែក​បរិស្ថាន​ លោក​សុស​ ម៉ា​លែ​ន​។​ ប៉ូ​លី​ស​អន្តោប្រវេសន៍​បាន​ដោះ​លែង​បុរស​រូប​នេះ​ដោយ​អះអាង​ថា​ពុំ​មាន​ ភស្តុ​តាង​គ្រប់គ្រាន់​សំរាប់​ឃាត់ខ្លួន​គេ​ទេ​។​​ …

​​

អូន ភាព
https://www.cambodiadaily.com/news/police-release-logger-who-implicated-official-81314/