ការ​បារម្ភ​ពី​សាច់​ជ្រូក​នៅ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

​វិស័យ​សាច់សត្វ​នៅ​ក្នុង​ផ្សារ​អូរ​ឬ​ស្សី​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ នៅ​ជា​ពិសេស​ពេល​ព្រឹក​ព្រលឹម​ គឺ​មាន​ភាព​កុះករ​ជាមួយនឹង​ស្ត្រី​មេផ្ទះ​ជា​ច្រើន​កំពុង​ស​ធ្វើការ​ជ្រើសរើស​សាច់​ជ្រូក​កាប់​ដែល​ល្អ​បំផុត​ ដូច​ជា​ សាច់​ស្មា​ សាច់​ចំឡក​ និង​សាច់​ហ្វី​ឡេ​ សម្រាប់​រៀបចំ​អាហារ​ពេល​ល្ងាច​។​ …​

ជា វណ្ណៈ
http://www.khmertimeskh.com/news/39838/pork-fears-grip-the-capital/