ប្រា​យុទ្ធ​សង្កត់ធ្ងន់​លើ​ការ​វិនិយោគ​នៅ​តាម​ព្រំដែន​

​ប្រទេស​ថៃ​ចង់ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ជប៉ុន​កាន់តែ​ច្រើន​ថែម​ទៀត​ ពង្រីក​ការ​វិនិយោគ​របស់​ពួក​គេ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ថៃ​ ជា​ពិសេស​នៅ​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​លើកទឹកចិត្ត​ដោយរ​ដ្ឋា​ភិ​បាល​ ដែល​អាច​ប្រើ​ជាទី​មូលដ្ឋាន​ផលិត​ នៅ​ពេល​សហគមន៍​សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ាន​ដំណើរការ​ពេញលេញ​។​…

​នាយក​ រដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ ពាណិជ្ជកម្ម​ថៃ​នៅ​តាម​ព្រំដែន​ ដែល​មាន​តម្លៃ​ ៩០០​ លាន​បាត​ ក្នុង១ឆ្នាំ អាច​នឹង​រីក​កាន់តែ​ធំ​ជាង​នេះ​ឆ្ងាយ​។​…​

Lamonphet Apisitniran
http://www.bangkokpost.com/business/news/615412/