កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​ឆាប់រហ័ស​ជួយ​គាំទ្រ​ដល់​បុរស​ខ្លាំង​នៅ​កម្ពុជា​

ចន្លោះ​ឆ្នាំ​១៩៩៥​ ដល់​ឆ្នាំ​២០១៧​ ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​រីក​ចម្រើន​ក្នុង​អត្រា​មធ្យម​ ៧,៧​ ភាគរយ​។​ GDP​ ក្នុង​មនុស្ស​ម្នាក់​បាន​កើនឡើង​ពី​ ៣២១​ ដុល្លា​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៩៤​ ដល់​ ១១៣៧​ ដុល្លា​ ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៧​ បន្ទាប់​ពី​គណនា​អតិផរណា​។​ ការ​ហូរ​ចូល​នៃ​លុយ​បរទេស​ និង​ការ​បំផ្លិចបំផ្លាញ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ដោយ​សង្គ្រាម​ និង​ខ្មែរក្រហម​ បាន​ស្តារ​ឡើង​វិញ​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស​។​ ក្នុង​មួយ​ទសវត្សរ៍​រហូត​ដល់​ឆ្នាំ​២០១៥​ ការងារ​ជាង​ ១,៦​ លាន​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​វិស័យ​សំណង់​ ការ​កាត់ដេរ​សម្លៀក​បំពាក់​ និង​អាជីវកម្ម​សណ្ឋាគារ​ នេះ​បើ​តាម​ លោក​ មី​ហ្គែ​ល​ អេ​ឌូ​អា​ដូ​ សាន់​ឆេស​ ម៉ា​ទី​ន​ មក​ពី​ធនាគារពិភពលោក​។​ …

The Economist
https://www.economist.com/asia/2019/04/20/rapid-economic-growth-props-up-cambodias-strongman