ខេត្តរតនគិរី​បញ្ចូល​ការ​រៀនសូត្រ​តាម​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ​

​រដ្ឋាភិបាល​កំពុង​ជំរុញ​ឱ្យ​ឪពុក​ម្តាយ​ប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យា​ដូច​ជា​កម្មវិធី​ប្រព័ន្ធ​អន​ឡាញ​ សម្រាប់​ Smartphone​ និង​ Tablet​ ដើម្បី​ឱ្យ​ជំនាញ​អាន​របស់​កុមារ​បាន​ប្រសើរ​ឡើង​។​ …​

វ៉ែន រដ្ឋាវង្ស
http://www.khmertimeskh.com/5089712/ratanakkiri-embraces-e-learning/