ការ​ស្នើ​សុំ​ប្រាក់​កម្ចី​ធ្លាក់​ចុះ​ ៣៤​ភាគរយ​នៅ​ក្នុង​ខែមេសា​-​មិថុនា​

យោង​តាម​របាយការណ៍​ថ្មី​មួយ​បានឱ្យ​ដឹង​ថា​ ការ​ស្នើ​សុំ​ប្រាក់​កម្ចី​ក្នុង​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​បន្ត​ធ្លាក់​ចុះ​នៅ​ត្រីមាស​ទី​ ២​ នៃ​ឆ្នាំ​នេះ​ ដោយសារ​ការ​ព្រួយបារម្ភ​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ផ្ទុះ​ឡើង​នៃ​មេរោគ​ឆ្លង​ និង​ផល​ប៉ះពាល់​សេដ្ឋកិច្ច​នៃ​វិបត្តិ​សុខភាព​ដែល​កំពុង​កើត​មាន​។​ …

ម៉ៃ គុណមករា
https://www.phnompenhpost.com/business/requests-loans-drop-34-apr-jun