​ឃ្លាំង​ស្តុក​ស្រូវ​ត្រៀមខ្លួន​រួចរាល់​នៅ​ខែ​ក្រោយ​

​ឃ្លាំង​ស្តុក​ស្រូវ​ដែល​ផ្តល់​មូលនិធិ​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល​ក្រោម​គ្រោង​ការណ៍​ផ្តល់​ប្រាក់​កម្ចី​នឹង​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​រួចរាល់​ក្នុង​រយៈពេល​មួយ​ខែ​ ដោយ​អ្នក​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​នេះ​បាន​អះអាង​ថា​ ​ឃ្លាំង​ស្តុក​ស្រូវ​នឹង​ក្លាយជា​គន្លឹះ​ក្នុង​ការ​ជួយ​ដល់​ឧស្សាហកម្ម​អង្ករ​ដែល​កំពុង​មាន​បញ្ហា​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​វិញ​។​ រដ្ឋាភិបាល​បាន​ផ្តល់​ប្រាក់​កម្ចី​ជាង​ ៣០​ លាន​ដុល្លារ​ដើម្បី​សាងសង់​ឃ្លាំង​ស្តុក​ស្រូវ​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​ចំនួន​ ៤​ ដែល​ដាំ​ដុះ​ស្រូវ​ដូច​ជា ​បាត់ដំបង​ កំពង់ធំ​ ព្រៃវែង​ និង​តាកែវ​។​ …​

ជា វណ្ណៈ
http://www.khmertimeskh.com/50105719/rice-storage-facilities-ready-next-month/