ក្រុម​សកម្មជន​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ត្រូវ​បាន​ឃុំខ្លួន​សម្រាប់​ការ​តាមដាន​ការ​តវ៉ា​នៅ​ក្នុង​ខេត្តកោះកុង​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​

ប្រភព​ព័ត៌មាន​ បានឱ្យ​ដឹង​ថា​ កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​នេះ​ សមាជិក​នៃ​អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស​ និង​អង្គការ​បរិស្ថាន​ ត្រូវ​បាន​ឃំុខ្លួន​មួយ​រយៈពេល​ខ្លី​ ដោយ​អាជ្ញាធរ​នៅ​ក្នុង​ខេត្តកោះកុង​ ភាគ​អាគ្នេយ៍​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ខណៈ​ដែល​ពួក​គេ​ឃ្លាំមើល​ការ​តវ៉ា​សំុឱ្យ​មានការ​ដោះ​លែង​សកម្មជន​បី​នាក់​ ដែល​ចោទ​ពី​ការ​រំខាន​ប្រតិបត្តិការ​បូម​ខ្សាច់​។​…​

ដែន អាយុធ្យា
http://www.rfa.org/english/news/cambodia/onitoring-09022015170304.html