ការនាំចេញឈើប្រណិតបានបំពានលើច្បាប់ការពាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

ប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចេញឈើប្រណិតដែលមានតម្លៃរាប់រយលានដុល្លារក្នុងរយៈពេល១៨ខែកន្លងមក បន្ទាប់ពីបានផ្តល់សច្ចាប័នទៅកាន់ច្បាប់អន្តរជាតិឆ្នាំ២០១៣ស្តីអំពីការការពារប្រភេទឈើកម្រពីការបំផ្លិចបំផ្លាញតាមរយៈការជួញដូរ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រ។ …

Ben Paviour
https://www.cambodiadaily.com/news/rosewood-exports-undercut-un-protections-114612/