អ្នក​រៀបចំ​នៅ​តាម​ជនបទ​មាន​បញ្ហា​ជាមួយនឹង​ច្បាប់​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​

មិនយូរ ប៉ុន្មាន​ សុីម​ ពៅ​ តំណាង​៦៩​គ្រួសារ​មក​ពី​ខេត្តក្រចេះ​ បាន​មក​ដល់​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ដើម្បី​ជួប​ជាមួយនឹង​សកម្មជន​តវ៉ា​សិទ្ធិ​លំនៅ​ដ្ឋា​ន​។​ គាត់​ចង់​រៀន​ពី​ពួក​គេ​ ពី​របៀប​រៀបចំ​សហគមន៍​របស់​គាត់​ ដែល​មាន​ជម្លោះដីធ្លី​ជាមួយនឹង​ក្រុមហ៊ុន​កៅស៊ូ​វៀតណាម​។​

​ប៉ុន្តែ​ជាមួយនឹង​ច្បាប់​ថ្មី​ដែល​នឹង​ចូល​មក​គ្រប់គ្រង​សមាគម​​ សុីម​ ពៅ​ យល់​ឃើញថា​ លោក​នឹង​មិន​អាច​បង្កើត​ក្រុម​សហគមន៍​សាមញ្ញ​មួយ​បាន​នោះ​ទេ​។​…​

ហ៊ុល រស្មី
http://www.voacambodia.com/content/rural-organizer-runs-afoul-of-impending-ngo-law/2925542.html