រថភ្លើង​សិរី​សោភ័ណ​-​បាត់ដំបង​បើក​ដំណើរការ​

​សេវា​រថភ្លើង​ដឹក​អ្នកដំណើរ​ត​ភ្ជាប់​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​ និង​ខេត្តបាត់ដំបង​ត្រូវ​បាន​បើក​ឱ្យ​ដំណើរការ​ឡើង​វិញ​ កាលពី​ថ្ងៃអាទិត្យ​ម្សិលមិញ​ដោយ​ប្រើប្រាស់​ផ្លូវ​រថភ្លើង​ចាស់​ ដែល​ទើប​ជុស​ជុល​រួច​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ល្បឿន​ធ្វើ​ដំណើរ​ នៅ​មាន​កម្រិត​នៅឡើយ​។​ …

ហ៊ គឹមសាយ
https://bit.ly/2rfaGiX