តម្លៃ​គ្រាប់​ស្វាយចន្ទី​ស្រស់​បាន​​កើន​ឡើង​ប្រមាណ ៣០​ភាគរយ

​តម្លៃ​គ្រាប់​ស្វាយចន្ទី​ស្រស់​កើន​ឡើង​ប្រមាណ៣០​ភាគរយ​នៅ​ឆ្នាំ​នេះដោយសារ​ការ​ខ្វះខាត​គ្រាប់​ស្វាយចន្ទី​ដើម្បី​ផ្គត់ផ្គង់​ទីផ្សារ ស្រប​ពេល​ដែល​រដូវ​ប្រមូល​ផល​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​ពេញ​លេញ​នៅ​ដើម​ខែ​មីនា​ ខាង​មុខ។​ …

សុខ ចាន់
http://bit.ly/2lEueLn