‘​ពិភព​ទឹក​ស្ងប់ស្ងាត់​’:​ ភូមិ​មួយ​ត្រូវ​លិចលង់​ដោយ​ទឹកជំនន់​ពី​ទំនប់​ដែល​សាងសង់​ដោយ​ចិន​

​ទឹកជំនន់​បញ្ចេញ​ពី​ទំនប់​វា​រី​អគ្គិសនី​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ភូមិ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​លិចលង់​ទាំងស្រុង​ដែល​ប្រែ​ក្លាយទៅជា​ “​ពិភព​ទឹក​ស្ងប់ស្ងាត់​”​ ។​ ទំនប់​វា​រី​អគ្គិសនី​សេ​សាន​ក្រោម​ ២ ​ថ្មី​បាន​បញ្ចេញ​ទឹក​ទៅ​លើ​ឃុំ​ស្រែ​គរ​ ​នៅ​ភាគ​ខាងជើង​ខេត្តស្ទឹងត្រែង​ ​នេះ​បើ​យោង​តាម​ក្រុម​យុទ្ធនាការ​របស់​អង្គការ​ទន្លេ​អន្តរជាតិ​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​រដ្ឋ​កាលី​ហ្វ័​រ​នី​ញ៉ា​។​ …​

Tom Barnes
http://www.independent.co.uk/news/world/asia/dam-flood-cambodia-china-village-srekor-underwater-submerged-silent-waterworld-a8193461.html