គណៈប្រតិភូ​សិង្ហ​បុរី​ជួប​ជាមួយ​ CDC

​គណៈប្រតិភូ​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាង​ ៤០​ នាក់​មក​ពី​សភាពាណិជ្ជកម្ម​សិង្ហ​បុរី​-​ចិន​ និង​ឧស្សាហកម្ម​ កាលពី​ម្សិលមិញ​បាន​ជួប​ជាមួយនឹង​អគ្គលេខាធិកា​នៃ​ក្រុមប្រឹក្សា​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា​ ដើម្បី​ពិភាក្សា​គ្នា​ពី​សក្តានុពល​វិនិយោគ​នានា​ និង​ស្វែងរក​ដៃគូ​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្នុងស្រុក​។​ …​

សុខ ចាន់
http://www.khmertimeskh.com/news/38688/singapore-delegation-meets-cdc/