ឈូសឆាយដីមួយកន្លែងនៅភ្នំពេញ ប្រទះ​​ឃើញពស់ថ្លាន់ប្រាំមួយក្បាល

មន្ត្រី​មូលដ្ឋាន​ខណ្ឌ​សែន​សុខ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ អ្នក​បញ្ជា​ឡាន​ជីក​ដី​ម្នាក់​ ពេល​កំពុងឈូស​ឆាយ​ដី​មួយ​កន្លែង ​ប្រទះឃើញ​​ពស់​ថ្លាន់​ប្រាំ​មួយ​ក្បាលកំឡុង​ពេល​ដែល​ឡាន​​ជីកដី​នោះ​ចាប់​ផ្ដើម​ចូល​ទៅ​ផ្នែក​ភក់ ​ដែល​ជា​ជម្រក​របស់សត្វ​​ពស់​ទាំង​នោះ។​ …

ហៃ ពិសី
https://www.cambodiadaily.com/news/six-pythons-emerge-as-plot-of-land-cleared-in-phnom-penh-78010/