​ក្រុមបច្ចេកទេស​ចុះ​សិក្សាការ​ប្រើប្រាស់​ដី​នៅ​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ក្រុងព្រះសីហនុ​ដែល​បាន​គ្រោងទុក​

​រដ្ឋាភិបាល​បាន​បង្កើត​ក្រុមការងារ​មួយ​ ដើម្បី​អភិវឌ្ឍ​ការ​គ្រប់គ្រង​ និង​គោលនយោបាយ​ដីធ្លី​ នៅ​ខេត្ត​ព្រះ​សីហ​នុ​ ដែល​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ផែនការ​ប្រែក្លាយ​ខេត្ត​នេះ​ទៅ​ជា​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ពហុ​បំណង​។​ …

Michael Firn
https://www.khmertimeskh.com/50917450/technical-team-to-study-land-use-in-planned-sihanoukville-economic-zone/