ក្រុមហ៊ុនផលិតស៊ីម៉ងត៍ធំជាងគេបំផុតរបស់ថៃគ្រោងនឹងធ្វើវិនិយោគទុន៣០០លានដុល្លារនៅកម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុនផលិតស៊ីម៉ងត៍ធំជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសថៃ ក្រុមហ៊ុន Siam Cement Group (SCG) គ្រោងនឹងធ្វើវិនិយោគទុននៅកម្ពុជា ជាទឹកប្រាក់ រហូតដល់ទៅ៣០០លានដុល្លារដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពផលិតរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំខាងមុខ ដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពីតម្រូវការ កាន់តែខ្លាំងក្នុងស្រុក នេះបើយោងតាមពាក្យសម្តីរបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនម្នាក់បានឱ្យដឹងកាលពីថ្ងៃចន្ទ។ …

ខេង​ សុធា​
https://www.cambodiadaily.com/business/thai-cement-giant-to-invest-300m-in-cambodia-92400/