សិស្សសាលា​រាប់ពាន់​នាក់​នឹង​ទទួល​បាន​អត្ថ​ប្រយោជន៍​ពី​កម្មវិធី​អាហារ​នៅ​សាលា​

សេច​ក្តី​ថ្លៃ​ងការណ៍​មួយ​របស់ក្រ​សួង​អប់រំ​ កាលពី​ម្សិលមិញ​បាន​និយាយ​ថា​ តាមរយៈ​ការ​គាំទ្រ​ពី​កម្មវិធី​ស្បៀងអាហារ​ពិភពលោក​របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ និង​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍​នានា​ រដ្ឋាភិបាល​បាន​អនុវត្ត​កម្មវិធី​ផ្តល់​អាហារ​នៅ​តាម​សាលា​បឋម​ចំនួន​ ១.១៦៧​ ដែល​ក្នុង​នោះ​កុមារ​ ២៦០.០០០​ នាក់​បាន​ទទួល​អាហារ​ពេលព្រឹក​ កុមារ​ប្រមាណ​ ៨.០០០​ នាក់​បាន​ទទួល​ថវិកា​ដើម្បី​ទិញ​អាហារ​ និង​មនុស្ស​ប្រមាណ​ ៥.០០០​ នាក់​ទទួល​បាន​អត្ថ​ប្រយោជន៍​តាមរយៈ​ការ​លក់​ផលិតផល​កសិកម្ម​សហគមន៍​សម្រាប់​អាហារ​របស់​សិស្ស​។ …

ប៉ិច សុធារី
https://www.khmertimeskh.com/50666011/thousands-of-students-benefit-from-school-meals-programme/