ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញរបស់កម្លាំងពលកម្ម

ដើម្បីឱ្យកម្លាំងពលកម្មកម្ពុជាលេចចេញនូវភាពរឹងមាំចំពេលមានវិបត្តិកូវីដ១៩ដែលកំពុងកើតឡើង យូណេស្កូបានអំពាវនាវឱ្យមានការវិនិយោគយ៉ាងលឿនក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រពេញមួយជីវិតដើម្បីឱ្យពួកគេមាន “ជំនាញ បណ្ដុះជំនាញឡើងវិញ និងជំនាញថ្មីៗ” ដើម្បីរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ … 

ស សុជាតិ
https://www.khmertimeskh.com/50896638/training-to-hone-workforces-skill/