របាយការណ៍ៈ ពល​រដ្ឋ​ជាច្រើន​គ្រួសារ​ធ្លាក់​ចូល​ ទៅ​ក្នុង​ទាសភាព​សម័យ​ទំនើប​នៃ​ឧស្សាហកម្ម​ឡឥដ្ឋ​

ភាព​រីក​ចម្រើន​ខ្លាំង ​នៃ​វិស័យ​សំណង់​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​​ បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​ក្រីក្រជាច្រើន​​គ្រួសារ​​ធ្លាក់​ចូល​ទៅ​ក្នុង​​ទាសភាព​សម័យ​ទំនើប​​ នៅ​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ឡ​ឥដ្ឋ​​តាម​រយៈ​ការ​​ចង​​ដោយ​បំណុល​។ ​នេះ​បើ​​យោង​តាម​របាយការណ៍​មួយ ​​​​របស់​​ក្រុម​អ្នក​ស្រាវ​ជ្រាវ​ ពី​សាកល​វិទ្យាល័យ​ Royal Holloway ក្នុង​ទីក្រុង​ឡុង​ដ៍​។ …

ម៉ិច ដារ៉ា
https://bit.ly/2pVzMlH