ប្រេសិត​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​ចក្រភព​អង់គ្លេស​ជំរុញ​យ​វិនិយោគ​និង​ផលិតផល​ម៉ាក​របស់​ប្រទេស​អង់គ្លេស​

ចក្រភព​អង់គ្លេស​មើលឃើញ​ថា​ប្រទេស​កម្ពុជា​ជាទី​តាំង​យុទ្ធសាស្ត្រ​មួយ​នៅ​ក្នុង​បេះដូង​នៃ​បណ្តាញ​ដឹក​ជញ្ជូន​តាម​រយៈ​ប្រទេស​ថៃ​វៀតណាម​និង​ឡាវ​ដើម្បី​ឈាន​ទៅ​ដល់​ប្រទេស​ចិន​និង​ប្រទេស​ដទៃ​ទៀត​នៅ​ក្នុង​តំបន់​និង​ពិភពលោក​ នេះ​បើ​យោង​តាម​ពាក្យ​សម្តី​របស់​មន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម​ជាន់ខ្ពស់​ របស់​អង់គ្លេស​បានឱ្យ​ដឹង​កាលពី​ម្សិលមិញ​។​ …​

Sok Chan
http://www.khmertimeskh.com/news/17898/uk-trade-envoy-pushes-fdi--british-brands/