អង្គការ​អន្តរជាតិ​និង​ជាតិ​សុំ​ឲ្យ​ អ​.​ស​.​ប​ ដោះស្រាយ​វិបត្តិ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​នៅ​ កម្ពុជា​

អង្គការ​លើកលែងទោស​អន្តរជាតិ​ និង​អង្គការ​សិ​ទិ្ធ​មនុស្ស​ លី​កាដូ​ កាលពី​ម្សិលមិញ​ បាន​អំពាវនាវ​ឲ្យ​រដ្ឋ​ជា​សមាជិក​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ «​ដោះស្រាយ​វិ​ប​តិ្ត​សិ​ទិ្ធ​មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​»​ ក្នុង​សវនាការ​ក្រុមប្រឹក្សា​សិ​ទិ្ធ​មនុស្ស​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ នៅ​ទីក្រុង​ ហ្សឺ​ណែវ​ នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ​។​ ​សេចក្តី​ថ្លែង​ដែល​បាន​ផ្ញើ​ទៅ​ស្ថានទូត​បរទេស​ រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​និង​ស្ថាន​បេសកកម្ម​នៅ​ទីក្រុង​ ហ្សឺ​ណែវ​ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ ចាប់តាំងពី​អង្គការ​បាន​ផ្តល់​អនុសាសន៍​ជា​ច្រើន​នៅ​ពាក់កណ្តាល​ឆ្នាំ​ ២០១៣​ ស្ថានការណ៍​សិ​ទិ្ធ​មនុស្ស​បាន​ធ្លាក់​ចុះ​យ៉ាង​ខ្លាំង​។​ ​សេចក្តី​ថ្លែង​នោះ​បន្ថែម​ថា​៖​ «​ចាប់តាំងពី​ដើមឆ្នាំ​ ២០១៤​ ការ​គោរព​សិ​ទិ្ធ​មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​រាប់​បញ្ចូល​ទាំង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​មក​លើ​អ្នក​ការពារ​សិ​ទិ្ធ​មនុស្ស​ បាន​ធ្លាក់​ចុះ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដល់​ចំណុច​មាន​វិ​ប​តិ្ត​»​។​ …

Daniel Pye
http://postkhmer.com/national/1-national-news/109742-2014-01-27-03-19-41